PROTECCIÓ MARINA

La riquesa i la qualitat del nostre litoral marítim es un dels nostres principals valors mediambientals de Mallorca; per aquest motiu per a nosaltres la protecció de les nostres aigües és essencial.

El principal responsable de l’alta qualitat de les aigües que banyen les Illes Balears és la Posidònia oceànica, una planta marítima endèmica del Mediterrani. La seva presència és fonamental per als nostres ecosistemes per diverses raons: les praderies de Posidònia juguen un paper important en la dinàmica sedimentària, són importants zones de producció d’oxigen i fixació de carboni, així com un lloc de cria i refugi de múltiples espècies. A més, funcionen com a grans filtradores ja que mantenen netes i transparents les aigües marines. Per tots aquests motius, les praderies de Posidònia estan considerades l’hàbitat més important del Mediterrani, la seva comunitat clímax, i el més destacat de les Illes Balears.

A més de la Posidònia, és molt important protegir tota la biodiversitat del mar balear. Per aquest motiu, el nostre objectiu a llarg termini és crear una xarxa d’àrees marines protegides ben gestionades al voltant de la illa, que permetin donar suport a la pesca tradicional, reduir la contaminació i protegir hàbitats i espècies.

POSIDÒNIA

ÀREES MARINES PROTEGIDES

CONTAMINACIÓ DE L’AIGUA

PROTECCIÓ MARINA

PAISATGE I PRODUCCIÓ
D’ALIMENTS LOCALS

A més dels penya-segats i els alzinars que conformen la Serra de Tramuntana, el nostre paisatge ha sigut creat principalment per l’acció de l’home a causa de l’agricultura: les construccions de pedra seca, que són la joia del nostre patrimoni cultural i un dels nostres valors principals de la serra, els ametllers, les vinyes, les oliveres, els tarongers de la vall de Sóller, i els camps de cereals que recobreixen la illa componen un paisatge de gran bellesa. Tots aquests valors neixen de la nostra agricultura, i és per això que la protecció del nostre paisatge passa per la prevenció d’aquesta, que necessita el suport local per a la seva supervivència, i que, a més, suposa un valor de sostenibilitat en sí mateixa.

PATRIMONIO CULTURAL

PATRIMONIO FORESTAL

AGRICUTURA SOSTENIBLE

CUSTODIA DEL TERRITORIO

PAISATGE I PRODUCCIÓ
D’ALIMENTS LOCALS

BIODIVERSITAT

La pèrdua de la nostra diversitat representa un dels nostres reptes més grans. Les Illes Balears compten amb més de 300 espècies endèmiques, moltes de les quals en un sever perill d’extinció. Si aquestes espècies desapareixen de les Balears, ho faran de tot el món. El coneixement d’aquestes poblacions i els seus punts de vulnerabilitat permetran establir les mesures necessàries per a la seva protecció. El pas més important per a la conservació de les nostres espècies és la protecció del seu hàbitat.

ESPÈCIES

HÀBITATS

SOSTENIBILITAT

La producció de residus, les fonts d’energia i la contaminació son els problemes principals als quals s’enfronta el medi ambient a nivell global en aquest segle. El creixement que ha experimentat Mallorca durant els darrers cinquanta anys ha sigut decisiu per a la consolidació del problema, ja que la producció de residus ha crescut un 83,14% entre els anys 1998 i 2000. Pel que fa a l’energia, les Illes Balears tenen una gran dependència; l’any 2012 el 46% de la demanda provenia del carbó i l’energia elèctrica produïda per renovables representa tan sols un 2,3% del total.

GESTIÓ DE RESIDUS

ENERGIA I TRANSPORT

SOSTENIBILITAT

COMUNICACIÓ

CONSCIENCIACIÓ PÚBLICA I EDUCACIÓ

La implicació de les persones és la base per tal d’aconseguir el canvi; és per això que la feina en comunicació és essencial per a assolir aquest objectiu a llarg termini. Tenint en compte la seva importància, conscienciar des de l’educació és fonamental per avançar en un compromís mediambiental que cali en la societat i en les futures generacions.

Construir una consciència mediambiental és l’instrument clau per encarar els futurs reptes mediambientals als quals sens dubte s’enfrontarà el nostre planeta.

COMUNICACIÓ

CONSCIENCIACIÓ PÚBLICA I EDUCACIÓ